Wtorkowy komentarz walutowy - 24 października 2017

Autor: Kantor Łodzińscy, Kraków, Publikacja: wtorek, 24 października

Polska gospodarka w dłuższym terminie będzie rosnąć znacznie wolniej niż dziś - zakłada agencja ratingowa Standard & Poor's. Tak zwane potencjalne tempo wzrostu dla nas to mniej niż 2 procent rocznie. Odpowiedzialne za ten stan rzeczy będą demografia i Unia Europejska. Po pierwsze, będziemy dysponować mniejszym rynkiem pracy. Liczba ludzi w wieku produkcyjnym będzie się zmniejszać, a przeciętny wiek tej ludności będzie coraz starszy.Drugi to fundusze pomocowe z Unii Europejskiej. Agencja ratingowa szacuje, że fundusze unijne odpowiadają dziś za mniej więcej połowę obecnego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Niepokojące! http://kantor.lodzinscy.pl/

« Wszystkie komentarze