Piątkowy komentarz walutowy - 25 kwietnia 2014

Autor: Kantor Łodzińscy, Kraków, Publikacja: piątek, 25 kwietnia

Od rana nad europejskimi parkietami wisiały ciemne chmury, wynikające z obaw o eskalację konfliktu na wschodniej Ukrainie. Nie pomogły nawet lepsze od prognoz dane z Niemiec, gdzie według indeksu Ifo poprawie uległ klimat gospodarczy. Dane z USA, nie licząc wzrostu ilości wniosków o zasiłki, były dobre. Zamówienia na dobra trwałego użytku wzrosły o 2%, przy prognozach rzędu 0.6%. Natomiast Bank Turcji pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Mieszane wyniki napłynęły też z Polski ? niższej od prognoz sprzedaży detalicznej towarzyszyła minimalna poprawa na rynku pracy, gdzie odsetek bezrobotnych spadł do 13.5%, zamiast 13.6%. Dziś kolejne dane z rodzimego rynku(koniunktura konsumencka) oraz publikacja indeksów PMI i Uniwersytetu Michigan z USA.

« Wszystkie komentarze