Wtorkowy komentarz walutowy - 25 marca 2014

Autor: Kantor Łodzińscy, Kraków, Publikacja: wtorek, 25 marca

Wtorkowy, poranny handel na rynku złotego przynosi utrzymanie wczorajszej stabilizacji. Obserwowaliśmy lekkie umocnienie w stosunku do dolara, jednak powodów takiego ruchu należy upatrywać w zachowaniu EUR/USD.Ostatnie kilkanaście godzin handlu na złotym potwierdza scenariusz stabilizacji w aktualnych zakresach. Brak kluczowych publikacji makroekonomicznych oraz względne ustabilizowanie sytuacji na Ukrainie sprzyja obniżeniu zmienności na złotym oraz pozostałych walutach regionu. W kontekście ostatnich wydarzeń i wpływu czynników zewnętrznych informacje te traktować należy jak pozytywne dla złotego oraz ewentualną zapowiedź, iż po ustabilizowaniu kwotowań może dojść do ponownej próby umocnienia krajowej waluty. Jednakże należy zaznaczyć w tym punkcie, że każde negatywne informacje za wschodniej granicy natychmiast znajdą swoje odzwierciedlenie w notowaniach złotego. Warto zaznaczyć, że w mijających tygodniach trend zmieniał się bardzo dynamicznie w obu kierunkach.

« Wszystkie komentarze