Środowy komentarz walutowy - 07 października 2015

Autor: Kantor Łodzińscy, Kraków, Publikacja: środa, 07 października

Złoty nie zanotował większych zmian po zakończeniu posiedzenia RPP, gdzie zgodnie z oczekiwaniami Rada nie zdecydowała się na zmianę stóp. Rada zwróciła uwagę na utrzymującą się niepewność w zakresie powrotu inflacji CPI do celu, jednak stosunkowo zanegowała scenariusz wznowienia obniżek stóp procentowych.Kolejny raz argumentem za taką postawą jest fakt, iż bieżąca deflacja ma głównie charakter zewnętrzny. Co ciekawe prezes NBP zaznaczył na konferencji, iż wiele przedwyborczych propozycji wysuwanych przez partie może przynieść ryzyko dla stabilności sektora finansów publicznych. Jest to oczywiście fakt, na który zwracamy uwagę od dłuższego czasu oraz jedna ze składowych tzw. ryzyka politycznego. Warto jednak mieć świadomość, iż w dużej mierze jest to tzw. ,,kiełbasa wyborcza" z nikłym prawdopodobieństwem realizacji. W szerszym ujęciu PLN wraz z koszykiem CEE pozostają relatywnie stabilne w oczekiwaniu na dalsze sygnały do handlu z szerokiego rynku.

« Wszystkie komentarze