Środowy komentarz walutowy - 19 sierpnia 2015

Autor: Kantor Łodzińscy, Kraków, Publikacja: środa, 19 sierpnia

Środowy, poranny handel na rynku walutowym przynosi kontynuację stabilizacji złotego wobec zagranicznych dewiz.Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego nie przyniosło większych emocji, gdyż krajowa waluta nieznacznie jedynie pozostawała pod presją wobec zagranicznych zestawień. Jednym z powodów wzrostu podaży na PLN jest fakt powrotu rynkowych spekulacji dot. ścieżki monetarnej w Polsce. Zagraniczne Banki zaczynają publikować raporty (bazujące na ostatnich słabszych danych makro za II kw.) wskazujące na potencjalne utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie przez cały rok 2016. Wcześniej domyślny scenariusz zakładał podwyżki stóp w połowie przyszłego roku. Warto w tym miejscu pamiętać jednak, iż krajowa ścieżka monetarna zależna będzie głównie od działań ze strony FED oraz ECB oraz wpływu tych decyzji na rynek. Polskiej walucie zaszkodziła również wypowiedź przedstawiciela RPP (J. Osiatyński), który stwierdził, iż można byłoby rozważyć cięcie stóp proc. w wyniku ostatnich zawirowań na rynkach. Wśród innych ciekawych wydarzeń warto wspomnieć o opinii NBP przesłanej Senatowi w zakresie proponowanych zmian dot. kredytów w CHF.

« Wszystkie komentarze