Piątkowy komentarz walutowy - 19 grudnia 2014

Autor: Kantor Łodzińscy, Kraków, Publikacja: piątek, 19 grudnia

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przyniosło dalszych spadek wyceny polskiej waluty, która zanotowała ponad 10-miesięczne minima wobec euro. Również w przypadku CHF/PLN (pomimo zaskakującej decyzji SNB) oraz USD/PLN złoty znajdował się w defensywie spadając do paro-miesięcznych minimów. Pod presją znalazły się również pozostałe waluty regionu jak węgierski forint czy korona czeska.W trakcie dzisiejszej sesji brak jest bardziej istotnych publikacji makroekonomicznych z kraju. GUS poda jedynie dane dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu oraz wskaźnik ufności konsumenckiej za ten same okres. Dodatkowo urząd przygotował zbiorcze wyniki finansowe po trzech kwartałach banków oraz zakładów ubezpieczeń. Szeroki rynek nie przynosi dzisiaj ważniejszych wskazań fundamentalnych co powoduje, iż uwaga inwestorów w dalszym ciągu koncentrować się będzie na wydarzeniach w Rosji.

« Wszystkie komentarze