Czwartkowy komentarz walutowy - 06 lutego 2014

Autor: Kantor Łodzińscy, Kraków, Publikacja: czwartek, 06 lutego

Dzisiejsze najważniejsze wydarzenia , które będą kształtować nastroje prezentują się następująco. O 13:00 decyzję ogłosi Bank Anglii, o 13:45 Europejski Bank Centralny , a o godzi 16 Rada Polityki Pieniężnej . Wszystkie powyższe decyzje dotyczyć będą polityki monetarnej poszczególnych banków . EBC stoi przed bardzo trudnym zadaniem, w obliczu zaostrzenia polityki monetarnej przez amerykański FED. Z jednej strony amerykański odpowiednik zmniejsza ilość ?tłoczonej? do gospodarki ?gotówki?, a z drugiej gospodarka europejska zwłaszcza strefy Euro nie powróciła wciąż na tory wzrostu. Dylemat bardzo trudny do rozwiązania, jednak wydaje się(na chwilę obecna), że europejscy decydenci będą skłonni do kontynuowania dalszej łagodnej polityki monetarnej. Zapewne wpływ na to ma polepszająca się sytuacja gospodarcza USA (zwłaszcza za ostatnie dwa kwartały) oraz założenie, że prowadzenie podobnych działań stymulujących jak amerykanie plus stosunkowo duże zintegrowanie, w cyklach gospodarki obydwu ?ciał? z biegiem czasu również doprowadzi do ożywienia w tej części globu.

« Wszystkie komentarze