Środowy komentarz walutowy - 28 maja 2014

Autor: Kantor Łodzińscy, Kraków, Publikacja: środa, 28 maja

Dziś pierwsze z ważnych danych napływających ze strefy euro bezpośrednio przed posiedzeniem banku centralnego - o podaży pieniądza M3. Szczególnie istotne są informacje o kształtowaniu się popytu na kredyt. Wielkość udzielonych pożyczek dla sektora prywatnego już 2 lata utrzymuje się na ujemnym poziomie w ujęciu rok do roku. Brak pozytywnych zmian w tym elemencie gwarantuje, że inflacja jeszcze długo pozostanie na niskim poziomie. Nie jest to oczywiście sytuacja pożądana z punktu widzenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Każdy wynik gorszy niż poprzednio (-2,2 proc. r/r) przybliży EBC do decyzji o obniżce stóp procentowych oraz zainicjowaniu nowych działań łagodzących politykę pieniężną. W szczególności dotyczy to działań ułatwiających dostęp do kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw.

« Wszystkie komentarze